Webkatalógus Garanciális feltételek

Termék felelősség:

A Eladó által kibocsátott számla egyben kötelezően kiállított jótállási jegynek minősül és mint ilyen a vonatkozó jogok érvényesítésének alapja és feltétele.

Garanciális bejelentő űrlap

 

A garancia időtartama a szakműhelyben végzett és számlával igazolt beépítéstől számított 12 hónap.

Feltételei:

  • A termék szakműhelyben történő, és a járműgyártó előírásainak megfelelő beépítése, üzembe helyezése.
  • A termék rendeltetésszerű, normális utcai és üzemi körülmények között történő használata.
  • A termék gyártója a által meghatározott járműbe történő, átalakítás nélküli beépítése.
  • A meghibásodás ne a termék természetes elhasználódásából következzen be.

A Vevő az alkatrésszel kapcsolatos kifogásait a vásárlás helyén, interneten történt vásárlás esetén az Eladó székhelyén, jótállási jegyzőkönyv feltétele mellett – írásban - jogosult és köteles közölni.
Alapos kifogás esetén az Eladó a PTK. vonatkozó rendelkezései szerint jár el. A jótállás a Vevő törvényből eredő jogait nem érinti.

Áru visszavásárlás:

Eladó alkatrészt csak méreteltérésből, elcsomagolásból, katalógus hibából eredően vesz vissza, vagy cseréli 3 munkanapon belül.

Feltétele:

  • Sértetlen gyári csomagolás (doboz, fólia), illetve az alkatrész eredeti állapota. Az áru minőségét, mérethelyességét az átvételkor szükséges ellenőrizni. A típusmódosításokból eredő méretbeli eltéréseket a vásárolt alkatrészeknél a beszerelés előtt ellenőrizni kell.

Eladó minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az általa eladott termék és annak kiszállítása Vásárló igényeinek megfeleljen. A hibás jármű-azonosításból, adatszolgáltatásból, téves katalógus- és készletadatokból adódó károkért az Eladó nem vállal felelősséget. A szállítmány-eltérésből keletkező kárt az Eladó az áru értékéig téríti meg a hiány pótlásával, vagy annak értékének jóváírásával.